Samaneh Mandegar Asia

سامانه ماندگار آسیا

شرکت سامانه ماندگار آسیا از سال 1389 فعالیت خود را در زمینه تولید نرم افزار‌های سازمانی و مالی و اداری تحت وب و طراحی پرتال آغاز نمود. باورهای ما برای طراحی و تولید یک محصول، بر پایه‌های کیفیت، تعامل با مشتری و جوابگویی به تغییرات بنا نهاده شده است و همواره سعی در افزایش این ارزش ها داریم.